Accountancy

Pekaar & Partners Accountants is met name werkzaam in het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en de visserij. Ook de vrije beroepsbeoefenaren en de non-profit instellingen behoren tot de relatiekring.

Bij Pekaar & Partners Accountants werken registeraccountants (RA's), accountant-administratieconsulenten (AA's) en hun assistenten. De accountants zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA).

Pekaar & Partners Accountants is tevens lid van het SRA, de grootste organisatie van zelfstandige, professionele accountantskantoren in Nederland.

Het opleidingsniveau en de permanente bijscholing van accountants en hun assistenten in combinatie met het lidmaatschap van de beroepsorganisaties staan garant voor vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en onafhankelijkheid.

Vanzelfsprekend behoren de traditionele werkzaamheden als het controleren van jaarrekeningen, het inrichten of verzorgen van uw administratie, het samenstellen van jaarstukken of tussentijdse verslagen tot ons werkgebied.

Daarnaast richt Pekaar & Partners Accountants zich ook op het verstrekken van bedrijfseconomische adviezen, het opzetten van de administratieve- en personele organisatie en het begeleiden van subsidie-aanvragen.

Onze automatiseringsadviseurs die, via uw aanspreekpunt binnen ons kantoor, uw onderneming al kennen, verstrekken adviezen bij het selecteren en installeren van nieuwe hard- en software. De aan uw onderneming verbonden specifieke kenmerken kunnen hierdoor in het automatiseringsadvies worden opgenomen. Ook kunnen deze adviseurs u behulpzaam zijn bij het schrijven en onderhouden van uw eigen "website" op het internet.

Onze organisatie kent een klokkenluidersregeling: Klokkenluidersregeling.
Voor onze klachtenregeling: klik hier