Profiel

Door toenemende wet- en regelgeving, voortschrijdende informatie technologie, open grenzen en nieuwe marktstructuren wordt de samenleving ingewikkelder.

De ondernemer, de vrije beroepsbeoefenaar, de non-profit sector en de particulier maken deel uit van een maatschappij die zich steeds sneller ontwikkelt.

U wordt genoodzaakt om tijdig en adequaat in te spelen op die wijzigingen. U wilt immers uw voorsprong behouden! Kunt u echter alle vragen die uw persoonlijke of zakelijke toekomstvisie oproepen zelf beantwoorden?

Pekaar & Partners staat midden in die samenleving zodat haar medewerkers kunnen dienen als uw aanspreekpunt of uw klankbord. Persoonlijke betrokkenheid met u of uw onderneming vormt immers het uitgangspunt voor onze dienstverlening!

Pekaar & Partners heeft vestigingen te Goes, Middelburg en Stellendam. Naast onze relaties in het zuidwesten van Nederland verrichten wij ook werkzaamheden voor ondernemers en particulieren uit het gehele land.