Bij Pekaar & Partners werken registeraccountants (RA's), accountant-administratieconsulenten (AA's) en hun assistenten. De accountants zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA).

Pekaar & Partners is tevens lid van het SRA, de grootste organisatie van zelfstandige, professionele accountantskantoren in Nederland.

Het opleidingsniveau en de permanente bijscholing van onze medewerkers in combinatie met het lidmaatschap van de beroepsorganisaties staan garant voor vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en onafhankelijkheid.

Tot onze dienstverlening behoren vanzelfsprekend de traditionele werkzaamheden als, het inrichten of verzorgen van uw administratie, het samenstellen van jaarstukken of tussentijdse verslagen tot ons werkgebied. Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste IT-toepassingen en krijgt u een eigen Pekaar-account waar u uw documenten digitaal kunt opvragen. Door gebruik te maken van cloud toepassingen en het digitaal verwerken van facturen en bankafschriften kan u administratie op efficiënte wijze worden verzorgd. Daarbij biedt dit de mogelijkheid om u sneller van actuele informatie te voorzien, zodat u uw onderneming stuurt op basis van actuele informatie.

Voor het controleren van uw jaarrekening werkt Pekaar & Partners samen met P&P Audit. Bij onze controles hebben wij kwaliteit op de eerste plaats staan. Uw onderneming is wettelijk controleplichtig als uw onderneming twee opeenvolgende boekjaren aan 2 van de 3 voorwaarden voldoet:

  • Omzet van meer dan € 12.000.000
  • Balanstotaal van meer dan € 6.000.000
  • Aantal werknemers van meer dan 50

Een onderneming, stichting of vereniging kan er ook voor kiezen om een vrijwillige controle uit te voeren. Daarnaast heeft u mogelijk een controleverklaring nodig bij uw subsidieafrekening. Ook voor deze controles kunt u bij ons terecht.