Sector Automotive

Grip op financieën

De automotive-sector is conjunctuurgevoelig en staat grote veranderingen te verwachten. De komst van de elektrische auto zal zorgen voor minder werkplaatsbezoeken, wat de verdiencapaciteit zal doen afnemen. Er moet nagedacht worden over nieuwe verdienmodellen, zoals abonnementen. Deze ontwikkelingen sector bieden echter ook kansen. Graag adviseert Pekaar & Partners u op welke wijze u uw onderneming toekomstbestendig kunt maken.