Sector Non profit

De juiste verantwoording

De non-profit sector onderscheidt zich duidelijk van de andere sectoren. De opzet van de organisatie is namelijk niet gericht op het maken van winst, maar op het verwezenlijken van andere doelen. Deze sector heeft veel te maken met subsidieaanvragen. Maar ook het voldoen aan specifieke eisen van bijvoorbeeld het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en specifieke verslaggevingsregels (bijvoorbeeld RJ 640 of RJ 650). Dit vergt ook een andere aanpak in de advisering en ondersteuning. Binnen Pekaar & Partners hebben wij in de loop der jaren een brede kennis opgebouwd in deze sector. Zo kunnen wij u adviseren welke verslaggevingsregels het meest passend zijn. Dit hoeven niet altijd de meest uitgebreide verslaggevingsregels te zijn, maar wellicht is het toepassen van RJk C1 of RJk C2 voldoende, zodat onnodige kosten worden voorkomen. Wij zijn u dan ook graag van dienst.

Veel non-profit instellingen hebben te maken met subsidies waar een controleverklaring bij moet worden verstrekt of willen een vrijwillige controle laten uitvoeren om aan de donateurs of leden te laten zien dat de jaarrekening betrouwbaar is. Voor de controles werkt Pekaar & Partners samen met P&P Audit.