De periode na een overlijden is vaak een emotioneel zware periode. In deze periode dient echter wel de erfenis te worden afgewikkeld. Een gestructureerde en verzorgde afwikkeling kan problemen voorkomen. De specialisten van Pekaar & Partners kunnen u bijstaan in de afwikkeling van de erfenis.

In de praktijk is het afwikkelen van een erfenis vaak onnodig zwaar, omdat er geen testament is opgesteld of een testament niet actueel is. Een goed testament zorgt voor een ordelijke afwerking van de erfenis en biedt kansen om de fiscale gevolgen te beperken. Pekaar & Partners kan u voorzien van adviezen voor het opstellen van een goed testament en het doorrekenen van de (fiscale) gevolgen ervan.

Een ander aspect waarbij wij u kunnen adviseren is het opstellen van een levenstestament. Met name bij ondernemers kan het langdurig of tijdelijk niet goed functioneren van de ondernemer grote nadelige gevolgen hebben. Het levenstestament biedt de mogelijkheid om voor uzelf een goede vervanging te regelen op het moment dat u niet meer in staat bent leiding te geven aan uw onderneming. Op deze manier wordt de continuïteit van de onderneming gewaarborgd of kunt u deze op gestructureerde en fiscaal gunstige wijze beëindigen.